Sponsor

15 Aralık 2017 Cuma

Köstebek Akademisi Kazmaya Devam Ediyor...


İhraçlara ve üniversitelerin niteliksizleştirilmesine karşı, "Bize her yer üniversite" diyen üniversiteliler buluştu. Bilimsel, kültürel ve sanat alanlarında teorik, politik ve güncel akademiler gerçekleşen akademinin konusu, "Toplumsal Canlanma Anları ve Sinema" idi. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden ihraç edilen Prof. Dr. Tül Akbal ile gerçekleştirilen akademide, dünya sinema tarihinden akımlar anlatıldı.

Toplumsal dönüşümlerin gerçekleştiği dönemlerdeki karşıt sinema, bağımsız sinema ve devrimci sinema  akımları film örnekleri üzerinden konuşuldu. Sinemanın, topluma izdüşümünde değitirici-dönüştürücü rolüne vurgu yapıldı.